: GlaxoSmithKline

← 

?

GlaxoSmithKline

:

:

.
2001 9500 0,3 10
:
GlaxoSmithKline2700.000
2002 9500 0,6 10
:
GlaxoSmithKline3700.000

GlaxoSmithKline

.
2001 3800 0,4 10
:
GlaxoSmithKline
2002 3800 0,4 10
:
GlaxoSmithKline-
2003 3800 0,4 10
:
GlaxoSmithKline-
2004 3800 0,4 10
:
GlaxoSmithKline
2005 3800 0,4 10
:
GlaxoSmithKline
2006 3800 0,4 10
:
GlaxoSmithKline
2007 7600 0,8 10
:
GlaxoSmithKline
2008 9500 0,3 10
:
GlaxoSmithKline
2009 9500 0,3 10
:
GlaxoSmithKline - ()
2010 9500 0,3 10
:
GlaxoSmithKline
2011 9500 0,3 10
:
GlaxoSmithKline2700.000
2012 9500 0,4 10
:
GlaxoSmithKline
2013 9500 0,4 10
:
GlaxoSmithKline-
2014 9500 0,4 10
:
GlaxoSmithKline
2015 9500 0,4 10
:
GlaxoSmithKline
2016 9500 0,4 10
:
GlaxoSmithKline
2017 9500 0,4 10
:
GlaxoSmithKline
2018 9500 0,4 10
:
GlaxoSmithKline
2019 9500 0,6 10
:
GlaxoSmithKline3700.000
2020 9500 0,6 10
:
GlaxoSmithKline
2021 9500 0,6 10
:
GlaxoSmithKline-
2022 9500 0,8 10
:
GlaxoSmithKline
2023 9500 0,8 10
:
GlaxoSmithKline
2024 9500 0,8 10
:
GlaxoSmithKline
2025 9500 0,8 10
:
GlaxoSmithKline-
2026 9500 0,8 10
:
GlaxoSmithKline
2027 9500 0,8 10
:
GlaxoSmithKline
2028 9500 0,8 10
:
GlaxoSmithKline
2029 9500 0,8 10
:
GlaxoSmithKline-
2030 9500 0,8 10
:
GlaxoSmithKline
2031 9500 0,8 10
:
GlaxoSmithKline -
2032 . / () 0,5 1GlaxoSmithKline
2033 . / () 0,5 1GlaxoSmithKline
2034 . / () 0,5 1GlaxoSmithKline
2035 . / () 0,5 1GlaxoSmithKline
2036 . / () 0,5 1GlaxoSmithKline+
2037 150 60GlaxoSmithKline

« » - -435 (202 233 ). 713085 . : 22-09-2023 01:03

- . , , , Excel .

, .

: GlaxoSmithKline