: ( , )
, , , , , , , , , , , , ,
       -     -  !

← 

?

:

:

.
1 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals1155.440
2 40/ 2 25Takeda Gmbh1225.510
3 40/ 2 25Takeda Gmbh1471.030
4 40/ 2 25Takeda Gmbh1530.480
5 200 50Takeda Pharmaceuticals1454.860

( )

.
1 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals ()
2 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals
3 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals-
4 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals
5 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals
6 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals
7 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals
8 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals
9 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals
10 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals-
11 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals ()
12 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals
13 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals
14 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals-
15 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals
16 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals
17 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals
18 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals
19 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals
20 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals
21 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals
22 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals
23 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals
24 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals-
25 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals-
26 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals
27 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals
28 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals
29 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals
30 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals
31 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals
32 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals
33 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals-
34 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals
35 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals -
36 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals
37 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals
38 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals
39 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals
40 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals
41 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals-
42 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals
43 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals
44 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals
45 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals
46 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals-
47 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals-
48 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals
49 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals
50 40/ 10 5Takeda Pharmaceuticals-
51 40/ 10 5
52 40/ 2 25Takeda Gmbh
53 40/ 2 25Takeda Gmbh
54 40/ 2 25Takeda Gmbh ()
55 40/ 2 25Takeda Gmbh-
56 40/ 2 25Takeda Gmbh
57 40/ 2 25Takeda Gmbh
58 40/ 2 25Takeda Gmbh
59 40/ 2 25Takeda Gmbh-
60 40/ 2 25Takeda Gmbh
61 40/ 2 25Takeda Gmbh-
62 40/ 2 25Takeda Gmbh
63 40/ 2 25Takeda Gmbh
64 40/ 2 25Takeda Gmbh
65 40/ 2 25Takeda Gmbh
66 40/ 2 25Takeda Gmbh
67 40/ 2 25Takeda Gmbh
68 40/ 2 25Takeda Gmbh
69 40/ 2 25Takeda Gmbh
70 40/ 2 25Takeda Gmbh
71 40/ 2 25Takeda Gmbh
72 40/ 2 25Takeda Gmbh
73 40/ 2 25Takeda Gmbh
74 40/ 2 25Takeda Gmbh
75 40/ 2 25Takeda Gmbh-
76 40/ 2 25Takeda Gmbh
77 40/ 2 25Takeda Gmbh
78 40/ 2 25Takeda Gmbh
79 40/ 2 25Takeda Gmbh
80 40/ 2 25Takeda Gmbh
81 40/ 2 25Takeda Gmbh
82 40/ 2 25Takeda Gmbh
83 40/ 2 25Takeda Gmbh
84 40/ 2 25Takeda Gmbh
85 40/ 2 25Takeda Gmbh -
86 40/ 2 25Takeda Gmbh
87 40/ 2 25Takeda Gmbh--
88 40/ 2 25Takeda Gmbh-
89 40/ 2 25Takeda Gmbh-
90 40/ 2 25Takeda Gmbh
91 40/ 2 25Takeda Gmbh
92 40/ 2 25Takeda Gmbh
93 40/ 2 25Takeda Gmbh-
94 40/ 2 25Takeda Gmbh-
95 40/ 2 25Takeda Gmbh
96 40/ 2 25Takeda Gmbh
97 40/ 2 25Takeda Gmbh-
98 40/ 2 25Takeda Gmbh
99 40/ 2 25Takeda Gmbh
100 40/ 2 25Takeda Gmbh-
101 40/ 2 25Takeda Gmbh-
102 40/ 2 25Takeda Gmbh
103 40/ 2 25Takeda Gmbh-
104 40/ 2 25Takeda Gmbh
105 40/ 2 5
106 40/ 2 5
107 40/ 5 5Takeda Gmbh
108 40/ 5 5Takeda Gmbh ()
109 40/ 5 5Takeda Gmbh
110 40/ 5 5Takeda Gmbh-
111 40/ 5 5Takeda Gmbh
112 40/ 5 5Takeda Gmbh ()
113 40/ 5 5Takeda Gmbh-
114 40/ 5 5Takeda Gmbh
115 40/ 5 5Takeda Gmbh-
116 40/ 5 5Takeda Gmbh
117 40/ 5 5Takeda Gmbh
118 40/ 5 5Takeda Gmbh
119 40/ 5 5Takeda Gmbh
120 40/ 5 5Takeda Gmbh
121 40/ 5 5Takeda Gmbh
122 40/ 5 5Takeda Gmbh
123 40/ 5 5Takeda Gmbh
124 40/ 5 5Takeda Gmbh
125 40/ 5 5Takeda Gmbh
126 40/ 5 5Takeda Gmbh-
127 40/ 5 5Takeda Gmbh
128 40/ 5 5Takeda Gmbh
129 40/ 5 5Takeda Gmbh
130 40/ 5 5Takeda Gmbh
131 40/ 5 5Takeda Gmbh
132 40/ 5 5Takeda Gmbh
133 40/ 5 5Takeda Gmbh-
134 40/ 5 5Takeda Gmbh
135 40/ 5 5Takeda Gmbh
136 40/ 5 5Takeda Gmbh
137 40/ 5 5Takeda Gmbh
138 40/ 5 5Takeda Gmbh
139 40/ 5 5Takeda Gmbh
140 40/ 5 5Takeda Gmbh-
141 40/ 5 5Takeda Gmbh
142 40/ 5 5Takeda Gmbh
143 40/ 5 5Takeda Gmbh
144 40/ 5 5Takeda Gmbh
145 40/ 5 5Takeda Gmbh
146 40/ 5 5Takeda Gmbh
147 40/ 5 5Takeda Gmbh -
148 40/ 5 5Takeda Gmbh
149 40/ 5 5Takeda Gmbh
150 40/ 5 5Takeda Gmbh-
151 40/ 5 5Takeda Gmbh
152 40/ 5 5Takeda Gmbh
153 40/ 5 5Takeda Gmbh
154 40/ 5 5Takeda Gmbh
155 40/ 5 5Takeda Gmbh-
156 40/ 5 5Takeda Gmbh-
157 40/ 5 5Takeda Gmbh-
158 40/ 5 5Takeda Gmbh-
159 40/ 5 5Takeda Gmbh
160 40/ 5 5Takeda Gmbh
161 40/ 5 5Takeda Gmbh
162 40/ 5 5Takeda Gmbh
163 40/ 5 5Takeda Gmbh
164 40/ 5 5Takeda Gmbh
165 40/ 5 5Takeda Gmbh
166 40/ 5 5Takeda Gmbh-
167 40/ 5 5Takeda Gmbh-
168 40/ 5 5Takeda Gmbh
169 40/ 5 5Takeda Gmbh
170 20% 20Nycomed
171 5% 20Nycomed
172 5% 20Nycomed
173 200 10
174 200 50Takeda Pharmaceuticals-
175 200 50Takeda Pharmaceuticals ()
176 200 50Takeda Pharmaceuticals ()
177 200 50Takeda Pharmaceuticals
178 200 50Takeda Pharmaceuticals
179 200 50Takeda Pharmaceuticals
180 200 50Takeda Pharmaceuticals
181 200 50Takeda Pharmaceuticals
182 200 50Takeda Pharmaceuticals
183 200 50Takeda Pharmaceuticals-
184 200 50Takeda Pharmaceuticals
185 200 50Takeda Pharmaceuticals
186 200 50Takeda Pharmaceuticals
187 200 50Takeda Pharmaceuticals
188 200 50Takeda Pharmaceuticals-
189 200 50Takeda Pharmaceuticals
190 200 50Takeda Pharmaceuticals
191 200 50Takeda Pharmaceuticals
192 200 50Takeda Pharmaceuticals
193 200 50Takeda Pharmaceuticals-
194 200 50Takeda Pharmaceuticals
195 200 50Takeda Pharmaceuticals
196 200 50Takeda Pharmaceuticals
197 200 50Takeda Pharmaceuticals-
198 200 50Takeda Pharmaceuticals
199 200 50Takeda Pharmaceuticals
200 200 50Takeda Pharmaceuticals
201 200 50Takeda Pharmaceuticals-
202 200 50Takeda Pharmaceuticals
203 200 50Takeda Pharmaceuticals
204 200 50Takeda Pharmaceuticals--
205 200 50Takeda Pharmaceuticals-
206 200 50Takeda Pharmaceuticals
207 200 50Takeda Pharmaceuticals
208 200 50Takeda Pharmaceuticals
209 200 50Takeda Pharmaceuticals
210 200 50Takeda Pharmaceuticals
211 200 50Takeda Pharmaceuticals-
212 200 50Takeda Pharmaceuticals-
213 200 50Takeda Pharmaceuticals
214 200 50Takeda Pharmaceuticals
215 200 50Takeda Pharmaceuticals-
216 200 50Takeda Pharmaceuticals
217 200 50Takeda Pharmaceuticals
218 200 50Takeda Pharmaceuticals
219 200 50Takeda Pharmaceuticals
220 200 50Takeda Pharmaceuticals -
221 200 50Takeda Pharmaceuticals
222 200 50Takeda Pharmaceuticals-
223 200 50Takeda Pharmaceuticals-
224 200 50Takeda Pharmaceuticals
225 200 50Takeda Pharmaceuticals-
226 200 50Takeda Pharmaceuticals-
227 200 50Takeda Pharmaceuticals
228 200 50Takeda Pharmaceuticals
229 200 50Takeda Pharmaceuticals
230 200 50Takeda Pharmaceuticals-
231 200 50Takeda Pharmaceuticals-
232 200 50Takeda Pharmaceuticals-
233 200 50Takeda Pharmaceuticals
234 200 50
235 50Takeda Gmbh
236 50Takeda Gmbh

« » - -521 (267 254 ). 693304 . : 14-11-2019 23:57

- . , , , Excel .

, .

: ( , )